Pick Block

Fjerkræ udfordres ekstra meget i disse dage, hvor de grundet fugleinfluenza skal holdes inden døre eller under tag.

Flere fjerkræejere frustreres over at fuglene hakker hinanden til blods under de pludseligt ændrede kår.

Vi har erfaring med at vore Pick Blocke giver beskæftigelse til fjerkræet, således at deres behov for at hakke på hinanden mindskes. En Pick Block på 8 kg. rækker til op til 1.000 høns.

Pick Block kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion i overensstemmelse med Rådets forordning 834/2007 og kommissionens forordning 889/2008,


Anvendelse:

Startstald, sl.fjerkræ:
1 Pick-block pr. 1000 kyllinger
5 stk. Pick-blocks i en startstald med 4800 kyllinger.

Voksestald sl. fjerkræ:
Pick-blocks kan flyttes med kyllingerne ind i voksestalden efter 3-4 uger, og herefter suppleres op. De må nemlig gerne flyttes med kyllingerne, men pga. biosecurity anbefaler vi, at man ikke flytter brugte Pick-blocks bagud i systemet til nye hold. 

Høns, æglægger:
1 Pick-blocks til 1000 høns
Det er bedre, at man har det rigtige antal Pick-blocks i stalden - ikke for mange, netop for at sikre at den holder sig frisk, og at hønsene bevarer deres interesse for Pick-blocks, når de har behovet. Dog skal der sikres en spredning i Pick-blocks, således at alle høns kan komme til, når behovet opstår, - derfor afhænger dette også af staldens indretning. Hvis du for eksempel har en stald eller sektion på 3000 høns, vil det formentlig være optimalt med to Pick-blocks i hver side.

Vejledning: 

Når du sat dem ind i stalden, skal du sørge for at tage pick-blocken ud af baljen, vende baljen om og placere pick-blocken i baljen igen. Dermed har fjerkræet fuld adgang til pick-blocken, og den holdes ren og attraktiv i længere tid.
En Pick-block i hønsestalden bliver optimalt brugt i løbet af ca. 3 uger, hvor hønsene individuelt har skiftende behov. Ved foderskift er det vigtig at hønsene har adgang til Pick-block. 
Hvis du oplever et hurtigere forbrug, kan hønsene under tiden have et større behov. Hvis du er i tvivl om der er problemer i hønseholdet, så kontakt gerne din Staldren konsulent.

Generelt

Da denne Pick-block består af højkvalitetsprodukter specielt afstemt til fjerkræ og dets behov for toppræstationer, vitaminer, mineraler, beskæftigelse og nærringstoffer, behøver man kun én type Pick-block fra kylling til høne, - også uanset om man har konventionelt eller økologisk fjerkræ. 

Derfor er Staldren’s Pick-block altid et hak bedre.
 

 

Opstår der tvivl om anvendelsen, tøv da ikke med at kontakte Jorenku  A/S for yderligere forklaring.